Dla rodziców

Drodzy Rodzice,

Jesteśmy jedną z największych organizacji wychowawczych w Polsce, kontynuującą tradycje polskiego skautingu i harcerstwa. Staramy się pomóc Rodzinom w zapewnieniu młodym ludziom harmonijnego rozwoju w intelektualnej, duchowej a także fizycznej sferze ich osobowości. Jesteśmy niezależni ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.

Idąc z duchem czasu staramy się rozwijać różnorodne zainteresowania, korzystając przy tym z najnowszych zdobyczy techniki. Jednocześnie kładziemy nacisk na kontakt z przyrodą, umożliwiający odpoczynek w oderwaniu od miejskiego brudu, hałasu i zanieczyszczonego powietrza. Weekendowe, śródroczne biwaki, dłuższe wyjazdy podczas ferii zimowych oraz organizowane przez Związek obozy letnie, są świetną i niedrogą formą wypoczynku. Młody człowiek, który tak bardzo potrzebujący kontaktu z rówieśnikami, może w harcerstwie spędzać ciekawie czas daleko od niebezpieczeństw takich jak alkohol, narkotyki, subkultury, sekty.