Alchemik*

Odznaczenie posiadania sprawności Alchemika

3 Required

  • Napisze list atramentem sympatycznym i wywoła jego treść.
  • Uzyska ładne, duże kryształy z przesyconego roztworu
  • Przyczepi sznurek do lodu za pomocą soli. Wie, dlaczego tak się dzieje