Pomoc w Domu Harcerza

Przekazuje informacje od Jerzego Gliwickiego, przyjść i pomóc może każdy:

 

„Cześć,

w ciągu tego tygodnia musimy mieć pogłębioną posadzkę w dwóch (i pół) pomieszczeniach, które wraz z p. Caputą i Rafałem Honkiszem (4BDH) ogarnialiśmy w tę sobotę. Sprawa jest bardzo prosta – trzeba pogłębić ją o ok. 30 cm wybierając ziemię/gruz.

Z jednego pomieszczenie gruz już został usunięty, w drugim jeszcze większa część gruzu została.

Robota najlepsza dla kilkuosobowych zespołów zadaniowych, z podziałem na kilofy/łopaty/wynoszenie materiału w wiadrach.

Robić można w dowolnych godzinach.

Wybierać dni można w tej ankiecie:

https://doodle.com/poll/svrdq3xxvsu4kt8n

Najlepiej by było gdyby codzienne była jakaś ekipa.”