Zlot 3.0 – karty uczestników

Czuwaj!

Pojawiły się informacje odnośnie kart uczestników na Zlot 3.0.

Karty są wypełniane elektronicznie, po czym należy je wydrukować i dostarczyć mi (Jakub Borek), przybocznemu (Kacper Bies) bądź zastępowemu.

Karty powinny być podpisane przez OBOJE rodziców/opiekunów.
Poniżej zamieszczam link do instrukcji wypełniania karty na zlot:

http://zlot30.ezhr.pl/documents/49655/59912/ZHR+Zlot30+-+rejestracja+dla+rodziców.pdf/9a7b43a6-5af5-4ff5-96fc-2a27a0ead8d8

 

Proszę o w miarę szybkie przekazanie kart odpowiedniej osobie.